Behöver du en godkänd besiktningsman för köp av hus, eller behöver du hjälp med byggtekniska frågor? Vi erbjuder tjänster inom överlåtelsebesiktning, slutbesiktning, byggledning och kontrollansvar vid bygglov. Vi har av SBR godkända besiktningsmän och besiktigar hus för privatpersoner och kommersiella fastigheter som industri, lager och kontor.

Oberoende besiktningsmän – SBR

Vi erbjuder även KA (kontrollansvarig enligt PBL) och konsulttjänster för byggtekniska frågor exempelvis om du behöver ett sakkunigutlåtande. Besiktningar görs av en kvalificerad besiktningsman, godkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund- SBR.

Behöver du ett intyg om att en vägg inte är bärande eller ett protokoll på tätheten av ditt hus gör vi det också.